PROGRAM

 

Sekce plakátových sdělení

Termín pro zaslání plakátů vč. abstrakt k plákátovému sdělení je do 15.3.2018.

Každý autor posteru bude mít vyhrazený panel o velikosti 86 x 156 cm (výška x šířka).

Autoři posterů budou mít prostor krátké prezentace. Vybrané postery budou odměněny a bude jim umožněna osobní prezentace v hlavním sále.

Abstrakta či celé texty posílejte na adresu šéfredaktora ACI na actayu@EUnet.rs a v kopii na t.skricka@gmail.com

 

Instrukce pro autory abstrakt

Oficiální Program kongresu