ÚVOD

 

hejtman00

Vážené dámy, vážení pánové,

 

chci Vás jménem Jihomoravského kraje i jménem svým pozdravit u příležitosti pořádání mezinárodního kongresu předních evropských odborníků v koloproktologii.


Kongres zaměřený na tuto specializaci a s takovou mezinárodní účastí, jakou se podařilo organizátorům zajistit, jen potvrzuje, že Jihomoravský kraj, respektive jeho metropole Brno je naprosto přirozeným místem významných vědeckých kongresů zaměřených na řadu medicínských oborů. Jsou zde špičková zdravotnická zařízení s nadregionální působností a s mezinárodním kreditem.


Vážení přátelé, jsem přesvědčen, že Váš kongres bude další příležitostí k výměně zkušeností a k diskuzi s cílem dále zkvalitnit péči v této oblasti lékařství.
Přeji, ať se Vám zde na jižní Moravě líbí a odvezete si nové zkušenosti, zážitky a inspirace.

 


Bohumil Šimekhejtman Jihomoravského kraje

 

 

PV foto oficialni pas 17Vážení účastníci kongresu, dámy a pánové,

 

Brno je dnes stále více vnímáno jako město vydatně a úspěšně podporující vědu, výzkum, inovace a znalostní ekonomiku. Navíc je již řadu let součástí Evropské sítě Zdravých měst WHO a pečovat o zdraví svých obyvatel je pro něj prioritou. Tuto jeho pozitivní image tak nepochybně velmi posílí i váš mezinárodní kongres věnovaný diagnostice a léčbě onemocnění střeva a konečníku. Právě tato onemocnění patří v evropské populaci k těm nejčastějším, a proto lze bez nadsázky konstatovat, že závěry vašeho kongresu jsou pro Evropany přímo životně důležité.


Jsem rád, že vás v jihomoravské metropoli mohu přivítat, a věřím, že se vám tady bude dobře pracovat i relaxovat.

 

Petr Vokřálprimátor města Brna

 

 

 

 

 

Zdenek KalaVážení zahraniční účastníci kongresu,

 

chtěl bych se připojit k ostatním a srdečně vás přivítat v našem městě a popřát   vám zdařilý kongres a zdařilá jednání.

 

Chtěl bych vyzvednout, že město, ve kterém se Vaše setkání koná, je jak historickým tak i současným centrem výuky lékařů a zdravotníků na místní Masarykově univerzitě, kde v současnosti probíhá výuka v moderním Campusu a kde se v současnosti zahájila stavba moderního simulačního centra SIMU (Strategické investice Masarykovy univerzity). Město je i důležitým centrem medicínského vědeckého výzkumu, který má velkou tradici a probíhá jak v tradičních institucích tak v kooperaci s novými a moderními centry výzkumu: jako CEITEC (Central European institute of technology), ICRC (Mezinárodní centrum klinického výzkumu) ve Fakultní nemocnici u Sv. Anny a RECAMO (Regionální centrum klinického výzkumu) v rámci MOU (Masarykova onkologického ústavu).

 

Chtěl bych též zdůraznit, že město i region je tradiční baštou chirurgie v rámci celé České republiky a že velmi kvalitní a moderní chirurgická léčba probíhá jak v okresních, městských, tak i v krajských nemocnicích v Brně a blízkém regionu i ve dvou fakultních nemocnicích, dětské nemocnici, Vojenské nemocnici i ve specializovaných ústavech CKCHT (Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie) a MOU (Masarykova onkologického ústavu).

 

Z toho pohledu je pro naše město a region velkou ctí přivítat Vás, významné odborníky v koloproktologii z mnoha zemí nejen Evropy, ale i dalších kontinentů.

 

Zdeněk Kalapředseda České chirurgické společnosti

 

Docent

Vážení a milí přátelé,

 

v dubnu 2018 uplyne neuvěřitelných 25 let od uspořádání prvního ročníku kongresu CEECC (Central and Eastern European Club of Coloproctology), který se konal v České republice v Brně. Další kongresy  se uskutečnily na Slovensku (Piešťany), v Litvě (Kaunas), v Polsku  (Lodž), v Rakousku (Štýrský Hradec), v Srbsku (Bělehrad) a v Rusku (Moskva). V komorním formátu pokračovala aktivita dále v Česku v Letovicích (7x).

 

Těchto kongresů se účastnili špičkoví odborníci doslova z celého světa. Setkání se vyznačovala vždy vysokou odbornou úrovní, velice přátelskou atmosférou a kolegiálními vztahy. Osobní kontakty, výměna zkušeností a seznámení se se  špičkovými trendy jak technickými, tak organizačními, přispěly k výraznému pozvednutí oboru koloproktologie v celé střední a východní Evropě. Jsem velmi hrdý na to, že podobná setkání na světové úrovni probíhají již tradičně v Lodži a v Bělehradě.

 

Vážení přátelé,vítejte v Brně, městě Johanna Gregora Mendela, Leoše Janáčka, Karla Absolona, Ernesta Macha,  Jaroslava Bakeše, Adolfa Loose, Viktora Kaplana, Milana Kundery a dalších významných osobností. Ve městě vysokých škol, mezinárodních veletrhů, Grand prix Moto GP, ve městě vyspělých technologií (40% světové produkce elektronových mikroskopů).

 

Vítejte v Jihomoravském kraji, kraji významných archeologických nálezů (Věstonická Venuše),  slavné bitvy u Slavkova,  kraji vína, průmyslu, zemědělství a lesnictví, kraji sportu a kultury!

 

Spolu se všemi organizátory se na vás těší

 

Tomáš Skřička, prezident kongresu